This is a custom heading element.

Przy projektowaniu sieci gazowej należy uwzględniać warunki geologiczne czy hydrologiczne. Oferowane przez nas rury wykonane są z materiałów o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.


  • PE 100
  • Wavin SafeTech RCn
  • Wavin TS
  • SWavin Compact Pipe (renowacja ciasnopasowana)

Kontakt z nami


zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami

Kontakt z nami