This is a custom heading element.

Włazy czy wpusty muszą być m.in. wytrzymałe i posiadać właściwości tłumienia drgań. My oferujemy całą gamę produktów spełniających te kryteria.


  • Włazy w klasach obciążeniowych od A15 do F900
  • Wpusty w klasach obciążeniowych od A15 do F900
  • Skrzynki do zasuw i hydrantów
  • Stopnie żeliwne do studni betonowych

Kontakt z nami


zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami

Kontakt z nami